Θεόδωρος-Δημήτριος Χρήστου Ορεινός

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

bullet

Ημερομηνία γέννησης: 3 Αυγούστου 1950.

bullet

Τόπος γέννησης: Πειραιάς.

bullet

Υπηκοότητα: Ελληνική.

bullet

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Υπηρέτησα στην Ελληνική Αεροπορία (28-3-1974 έως 28-9-1976). Απολύθηκα με το βαθμό του εφέδρου Ανθυποσμηναγού. Από 5-2-1986 μου απονεμήθηκε ο βαθμός του εφέδρου Υποσμηναγού, κατ’ εκλογήν.

bullet

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο ενήλικα παιδιά.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

bullet

Βασικές σπουδές: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Λίαν Καλώς, 7.21».

bullet

Διδακτορικό δίπλωμα: στην επιστήμη της Βιολογίας (φυσιολογία φυτών), με θέμα: «In vitro μορφογένεση στην ελιά (Olea europaea L.)» και με βαθμό ομόφωνα «Άριστα».

bullet

Επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες: Σεμινάριο Πληροφορικής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, διάρκειας 100 ωρών.

bullet

Πιστοποίηση  του  ΥΠΕΠΘ  στις  νέες  τεχνολογίες  στο  ΤΕΙ  Πειραιά.

 

Ξένες γλώσσες:

bullet

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ενεργός συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών σε πολλές διεθνείς συναντήσεις: συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, εργαστήρια κ.ά.).Πτυχία: Cambridge  University, first certificate in English. Oxford University, lower proficiency certificate in English. Pitman examinations institute.

bullet

Μέτρια γνώση της γαλλικής γλώσσας.

 

Ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση και κατάρτιση: Παρακολούθηση διαφόρων σεμιναρίων που αφορούν:  στη Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας, στο  Σχολικό  Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών κ.ά.

 

  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

bullet

Επιστημονικός  συνεργάτης   στο   εργαστήριο   μεταβολισμού   λιπιδίων   του   Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1969-1971).

bullet

Επιστημονικός  συνεργάτης  στο  εργαστήριο  ηλεκτρονικής  μικροσκοπίας  της  Γενικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971-1973).

bullet

Επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Βοτανικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργαστήριο ιστοκαλλιεργειών (1984-1992).

bullet

Συμμετοχή σε μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Μοριακής Βιολογίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διομήδειου Βοτανικού Κήπου (1992-1994).


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

(συνολική υπηρεσία στις 3 Οκτωβρίου 2010:   33 έτη και 6 μήνες)

 

Υπηρεσία σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια:

bullet

Προσωρινός αναπληρωτής στο Β΄ γυμνάσιο θηλέων Πειραιά (18-12-1976 έως 16-9-1977).

bullet

Προσωρινός αναπληρωτής στο Β΄ λύκειο θηλέων Πειραιά (17-9-1977 έως 15-11-77).

bullet

Πρόσθετος εκπαιδευτικός στο Β΄ λύκειο θηλέων Πειραιά (16-11-77 έως 30-6-78).

bullet

Προσωρινός αναπληρωτής στο Β΄ λύκειο θηλέων Πειραιά (16-10-78 έως 13-9-79).

bullet

Νεοδιόριστος στη  δημόσια  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  εκπαιδευτικός  στο  γυμνάσιο Ευπαλίου (14-9-79), όπου και πήρα την πρώτη οργανική μου θέση.

bullet

Μετατέθηκα στο Α΄ γυμνάσιο αρρένων Αιγάλεω και αποσπάστηκα στο Α΄ λύκειο Αιγάλεω (Σεπτέμβριος 1980).

bullet

Μετατέθηκα στο 1ο  λύκειο Αγίου Δημητρίου (Σεπτέμβριος 1981).

bullet

Τοποθετήθηκα οργανικά στο πειραματικό ενιαίο λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Ιούνιος 1999).

bullet

Τα σχολικά έτη 2000-2002 υπηρετούσα τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στο πειραματικό ενιαίο λύκειο  της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (με πλήρες ωράριο, συνεπτυγμένο σε τέσσερις ημέρες ωρολογίου προγράμματος) και μία ημέρα την εβδομάδα στο ΥΠΕΠΘ, διεύθυνση διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων.

bullet

Τη σχολική χρονιά 2002-2003 και μέχρι της αναλήψεως καθηκόντων σχολικού συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρετούσα επί δύο ημέρες την εβδομάδα στο πειρα- ματικό ενιαίο λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, δύο ημέρες την εβδομάδα στο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης και μία ημέρα την εβδομάδα στο ΥΠΕΠΘ, διεύθυνση διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων.

bullet

Πειραματικό Eνιαίο  Lύκειο  της  Ευαγγελικής  Σχολής  Σμύρνης  (Νοέμβριος  2007  έως Οκτώβριος 2010).

 

Υπηρεσία (με απόσπαση) στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας:

Αποσπάστηκα στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Δεκέμβριο του 1988 έως τον Αύγουστο του 1991, για την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής και την παροχή διδακτικού έργου.

 

Υπηρεσία (με απόσπαση) σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

bullet

Το σχολικό έτος 1994-1995 αποσπάστηκα στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά, ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

bullet

Από το σχολικό έτος 1995-1996 και μέχρι το Δεκέμβριο του 1997 ήμουν αποσπασμένος στη Δ΄ διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθηνών, ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

bullet

Από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι τον Αύγουστο του 1999 ήμουν αποσπασμένος στη Δ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Αθήνας και στο 3ο  γραφείο της.

 

Υπηρεσία (με απόσπαση) στον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Από το Δεκέμβριο του 1997 μέχρι το Δεκέμβριο του 1998 ήμουν αποσπασμένος στονοργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προϊστάμενος του τμήματος μελετών, της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης του οργανισμού.

 

Υπηρεσία ως σχολικός σύμβουλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2003-2007, καθώς επίσης και από 1-10-2010.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

bullet

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά και Δ΄ Αθήνας επί τριάμισι περίπου έτη (1994 - 1997).

bullet

Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος - δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης SEMEP - UNESCO (South Eastern Mediterranean Environmental Project), από το 1996.

bullet

Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, της διεύθυνσης προγραμματισμού και ανάπτυξης, του  οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επί ένα έτος (Δεκέμ- βριος 1997 έως Δεκέμβριος 1998).

bullet

Σχολικός Σύμβουλος  των  σχολείων  της  Γ΄  διεύθυνσης  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης Αθήνας και της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, από το Μάρτιο του 2003 έως τον Ιούλιο 2007. Νέα καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου από 1-10-2010 στη Β΄ διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας.

bullet

Αξιολογητής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το διδακτικό υλικό γεωγραφίας γυμνασίου.

bullet

Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου της Γ΄ Λυκείου (εξετάσεις 2004).

bullet

Αντιπρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου της Γ΄ Λυκείου (εξετάσεις 2005, 2006 και 2007).

bullet

Μέλος της Επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου της Γ΄ Λυκείου (εξετάσεις 2001, 2003 και στις εξετάσεις παιδιών Ελλήνων του εξωτερικού 2005 και 2006).

bullet

Εθνικός συντονιστής της Ελλάδος για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) από το 2008 και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας, από τον οποίο θα επιλεγούν οι τέσσερις μαθητές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην ΙΒΟ.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

bullet

Τα χρόνια της διδακτικής υπηρεσίας μου δίδαξα, κυρίως σε λύκεια, όλα τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ04. Συμμετείχα στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

bullet

Κατά τη διάρκεια της απόσπασής μου στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχα στη  διεξαγωγή και επίβλεψη των ασκήσεων ιστοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο του μαθήματος «φυσιολογία φυτών ΙΙ» του ογδόου εξαμήνου των βιολόγων.

bullet

Οργάνωσα  (το  1995)  αρχικό  πρόγραμμα  σπουδών  για  το  νεο-εισαγόμενο  μάθημα «Προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευση», του Η΄ εξαμήνου της ανωτέρας σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της ΣΕΛΕΤΕ και δίδαξα το εν λόγω μάθημα επί τρία συνεχόμενα έτη, 1996 - 1998. Συμμετείχα στην ομάδα κατάρτισης του νέου προγράμματος σπουδών του μαθήματος «Προστασία περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευση» για την ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ (1999).

bullet

Οργάνωσα πρόγραμμα επιμόρφωσης  για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ΠΕΚ Αθηνών (Ηλιούπολης) και δίδαξα σ’ αυτό κατά τις τρεις περιόδους υλοποίησής του. Δίδαξα επίσης και σε ανάλογο πρόγραμμα του ίδιου ΠΕΚ (1994-1995).

bullet

Δίδαξα το μάθημα διδακτική μεθοδολογία των βιολογικών μαθημάτων, του Β΄ εξάμηνου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης του βιολογικού τμήματος με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες» (2003-2006).

bullet

Δίδαξα σε  προγράμματα  εισαγωγικής  επιμόρφωσης  καθηγητών  στο  3ο   ΠΕΚ Αθήνας (Περιστερίου), από το 2003 και στο ΠΕΚ Πειραιά και στην εξακτίνωσή του (στη Ρόδο, στην Κω και στη Σύρο), από το 2004 μέχρι και το 2009.


  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ κ.ά.

bullet

Συμμετείχα σε διάφορα συνέδρια - συμπόσια - συνδιασκέψεις επιστημονικού και εκπαι- δευτικού περιεχομένου: ως σύνεδρος σε 31 (12 διεθνή και 19 εθνικά), ως εισηγητής σε 12 (10 διεθνή και 2 εθνικά), ως μέλος επιστημονικών επιτροπών σε 8 (4 διεθνή και 4 εθνικά), ως μέλος οργανωτικής επιτροπής σε 1 εθνικό.

bullet

Συμμετείχα σε 11 διεθνή προγράμματα - συναντήσεις ειδικών - σεμινάρια, επιστημονικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

bullet

Συμμετείχα σε 2 γενικές συνδιασκέψεις της UNESCO (29η/1997 και 33η/2005) ως μέλος της Εθνικής  Αντιπροσωπείας, σε 9 διεθνή συνέδρια - συνδιασκέψεις της UNESCO ως σύνεδρος και ως εισηγητής, σε 2 διεθνή θερινά σχολεία στο πλαίσιο του δικτύου SEMEP- UNESCO ως επιμορφωτής, σε 2 διεθνή σεμινάρια του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του δικτύου SEMEP-UNESCO ως  επιστημονικός  υπεύθυνος  και   επιμορφωτής,  σε  15  διεθνείς συναντήσεις εθνικών συντονιστών στο πλαίσιο του δικτύου SEMEP-UNESCO και σε 4 εθνικά   σεμινάρια   του   ΥΠΕΠΘ   στο   πλαίσιο   του   δικτύου   SEMEP-UNESCO   ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιμορφωτής.

bullet

Οργάνωσα ή συνδιοργάνωσα 13 σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετείχα ως επιμορφωτής σε 39 σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

bullet

Οργάνωσα ή συνδιοργάνωσα 8 σεμινάρια διδακτικής φυσικών επιστημών και συμμετείχα ως επιμορφωτής σε αυτά.

bullet

Επέλεξα, επιμόρφωσα και συντόνισα την εργασία ομάδας δέκα Ελλήνων καθηγητών από ολόκληρη  τη  χώρα,  κατά  το θερινό  σχολείο  του  προγράμματος  SEMEP-UNESCO (1997).

bullet

Συμμετείχα ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα των παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Αιγαίου και Κρήτης, που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και αφορούσαν στην  περιβαλλοντική εκπαίδευση και στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

bullet

Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (3).

bullet

Δημοσιεύσεις εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου, σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά (16).

bullet

Ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια (12).

bullet

Άρθρα και αναφορές προς την UNESCO (21).

bullet

Διάφορες  σημειώσεις  για  μαθητές  (φυσικής  (11),  χημείας  (10),  βιολογίας  (2)  και γεωλογίας (2)).

bullet

Διάφορες σημειώσεις για εκπαιδευτικούς (περιβαλλοντική εκπαίδευση (10), διδακτική φυσικών επιστημών (3) και αξιολόγηση των μαθητών (2)).

bullet

Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες (5) και εκδόσεις εγχειριδίων (6).

  

Τελευταία ενημέρωση : Φεβρουάριος, 2011