Ανακοινώσεις

Εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014

Μπορείτε να δείτε τις σχολές επιτυχίας των μαθητών μας εδώ.

 

Μετεγγραφές εισακτέων μαθητών/-ριών στην Α΄ Λυκείου 2014-2015

Οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών/-ριών, εφόσον επιθυμούν να γίνει η εγγραφή του/της μαθητή/-ήτριας στο σχολείο μας, υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο μας, από 4 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2014 & ώρες 09,00-13,00,:

α) για να παραλάβουν ένα υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής το οποίο θα παραδώσουν στο λύκειο εγγραφής (*) του/της μαθητή/-ήτριας

β) να προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του λυκείου εγγραφής του/της μαθητή/-ήτριας, καθώς και την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη.

(*) λύκειο εγγραφής: το λύκειο στο οποίο έχει σταλεί το απολυτήριο του/της μαθητή/-ήτριας από το γυμνάσιο αποφοίτησης, για το οποίο πληροφορείστε σχετικά από το/τη γυμνασιάρχη.

 

Όμιλοι 2014-2015

Παραθέτουμε πληροφορίες για τη λειτουργία των ομίλων του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2014-2015.  Θα ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή.

AIENAnLit    AIENPhy    AIENMat     mathcircle2015 Cin    Deb

Θερινή Λειτουργία του Σχολείου

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 14.00.

 

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων στην Α' Τάξη

Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική εφαρμογή http://apps.athena.net.gr/pps από σήμερα 3/7/2014 μετά τις 6.00 το απόγευμα.

Οι κενές θέσεις για την Α΄ Τάξη του Π.Π. ΓΕΛ της Ευαγγελικής Σχολής, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι 81. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των  υποψηφίων για τη σειρά κατάταξης των την Δευτέρα 7/7/2014, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο της αριθμ. Γ1/75174/14/05/2014(ΦΕΚ 1323/ΤΒ/23-05-2014) απόφασης  της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 14987/Γ1/03-02-2014 (ΦΕΚ:269/ΤΒ/07-2-2014) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.».     

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για εισαγωγή στην Α΄ Τάξη του Λυκείου μας

                                                                                                                                                                                           

Ηλεκτρονική Ενημέρωση για Βαθμούς και Απουσίες

Για την ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες  και τους βαθμούς θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης που δίνεται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας στο σχολείο.

  

Προηγούμενος ιστότοπος του σχολείου μας

Γιια να επισκεφθείτε τον παλιό ιστότοπο του σχολείου μας κάντε κλικ εδώ.

Το περιεχόμενο του θα μεταφερθεί σταδιακά στο νέο ιστότοπο.