11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 31-01-2015 στις 09,30 π.μ. στο 3ο ΓΕ.Λ. Γλυφάδας (Κύπρου 200, Αργυρούπολη, τηλ.: 2109618859). Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο στις 09,00 π.μ. προσκομίζοντας δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.