Πρόσκληση για Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ Τάξη

Το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης είναι Δημόσιο Σχολείο και υπάγεται στο δίκτυο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων του Ν. 3966/2011. Παρέχει εκπαίδευση σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, αλλά έχει και επιπλέον καινοτόμες δράσεις (όμιλοι, εκδηλώσεις, ενισχυτική διδασκαλία κ.α.) με σκοπό την Αριστεία, την καλλιέργεια των ιδιαίτερων ταλέντων των μαθητών μας, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Το σχολείο μας αξιολογήθηκε το 2011 και κατετάγη 5ο πανελληνίως μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων.

Το προσωπικό του σχολείου μας (αξιολογήθηκε το 2012 και υπηρετεί με 5ετή θητεία) απαρτίζεται από κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή και Διδακτορικού διπλώματος (PhD).

Συστηματικά παρουσιάζονται δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές, ενώ αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες και ο Εργαστηριακός Εξοπλισμός του Σχολείου. Παράλληλα το σχολείο μας συνεργάζεται επιτυχώς με διάφορα πανεπιστημιακά Τμήματα προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Επί σειρά ετών ο μέσος βαθμός πρόσβασης των τελειοφοίτων μαθητών μας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι σημαντικά ανώτερος του εθνικού μέσου όρου.

Tο σχολείο μας προσελκύει μαθητές από διάφορες περιοχές της Αττικής που επιλέγονται μετά από αδιάβλητες εισαγωγικές εξετάσεις κατά τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων.

Η εν γένει λειτουργία του σχολείου μας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα καινοτόμων αλλαγών με αποφάσεις του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του. Η καθημερινή λειτουργία διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και η εγγραφή στο σχολείο μας συνεπάγεται και την αποδοχή του.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 θα γίνουν δεκτοί στην Α΄ Λυκείου 81 μαθητές-μαθήτριες που θα επιλεγούν με εισαγωγικές εξετάσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.