Νέα ιστοθέση του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Από το σχολικό έτος 2015-16 λειτουργεί η νέα ιστοθέση του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

http://evangeliki.gr