Ευστράτιος Βογιάννης, Φυσικός

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Όνομα:

Ευστράτιος Βογιάννης

Ημερομηνία γέννησης:

26 Ιουνίου 1957

Τόπος γέννησης:

Μυτιλήνη - Ελλάδα

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ph.D, Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήμης: Τμήμα Περιβάλλοντος / Σχολή Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη - Ελλάδα, 2005.

Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Ελλάδα, 1975-1980.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 1. Ανίχνευση και μεταφορά ραδιενεργών ισοτόπων στο νερό τον αέρα και την τροφική αλυσίδα, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

 2. Διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Διαχείριση οργανικών στερεών αποβλήτων.

 3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 4. Οργάνωση εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής ? χημείας.

 5. Γενικά περιβαλλοντικά θέματα.

 • Περιβαλλοντική ραδιενέργεια

 • Ιοντίζουσες και μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

 • Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, μοντελοποίηση διάχυσης ρύπων και μετρήσεις ρύπων στον αέρα των εσωτερικών χώρων.

 • Αέρια ρύπανση, μοντέλα διάχυσης αερίων ρύπων, ηχητική ρύπανση, μετρήσεις.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Οργανική Θέση: 1987 -2008, Καθηγητής Φυσικής 1ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου Αθήνα ? Ελλάδα (Τελευταία οργανική θέση).

 2. Διοικητική θέση: 2011- 2015, Διευθυντής Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

 3. Απόσπαση: 1997 -2004,Τμήμα Περιβάλλοντος / Σχολή Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βοηθητική διδασκαλία (ΤΑ) στα μαθήματα:

· Γενική Φυσική

· Περιβαλλοντική Φυσική - Ακτινοβολίες

· Υδατική Χημεία

· Περιβαλλοντική Μηχανική

· Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

· Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας Ενέργειας.

 

4. Λέκτορας (Π.Δ 407/80): 2005-2006. Τμήμα Περιβάλλοντος / Σχολή Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αυτόνομη διδασκαλία στα μαθήματα:

· Μαθηματικά με Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (1ο εξάμηνο),

· Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων (6ο εξάμηνο)

 

5. Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ 407/80): 2006-2008. Τμήμα Περιβάλλοντος / Σχολή Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αυτόνομη διδασκαλία στα μαθήματα:

· Μαθηματικά με Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (1ο εξάμηνο),

· Γενική Χημεία (1ο εξάμηνο)

· Υδατική Χημεία (8ο εξάμηνο)

· Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων (6ο εξάμηνο)

Συνδιδασκαλία (2/10) στο μάθημα:

· Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας Ενέργειας (6ο εξάμηνο)

 

6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ?Θεοφράστειο - Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική? 2006-2009. Τμήμα Περιβάλλοντος / Σχολή Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αυτόνομη διδασκαλία στο μάθημα:

· Διαχείριση Αποβλήτων

 

7. Εργαστηριακός συνεργάτης (επί συμβάσει) 2008-2010, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά / Γενικό Τμήμα Φυσικής ? Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών.

 

8. Εργαστηριακός συνεργάτης (επι συμβάσει) 2009- 2010, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας / Τμήμα Μηχανολογίας

 

9. Επιστημονικός συνεργάτης (επι συμβάσει). 2010-2011, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας / Τμήμα Μηχανολογίας

Αυτόνομη διδασκαλία στο μάθημα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Vogiannis E., Niaounakis M., Halvadakis C.P. (2004), ?Contribution of 222Rn ? bearing water to the occupational exposure in thermal baths?. Environment International 30 (2004), 621-629. (Impact factor 4,691) 

2. Vogiannis E., Nikolopoulos D., Louizi A., Halvadakis C.P. (2004). ?Radon variations during treatment in thermal spas of Lesvos Island (Greece)?, Journal of Environmental Radioactivity, 75 (2004), 159-170. (Impact factor 1,466)

3. Vogiannis E., Halvadakis C.P., & Nikolopoulos D., Louizi A., (2004) ?Radon exposure in the thermal spas of Lesvos Island ? Greece?, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 111, No 1, p.p 121-127. (Impact factor 0,966)

4. Petalas A., Vogiannis E., Nikolopoulos D & C.P.Halvadakis.(2005), ?Preliminary survey of outdoor gamma dose rates in Lesvos Island (Greece)?, Radiation Protection Dosimetry, Vol.113, No 3, p.p 336-341. (Impact factor 0,966)

5. Nikolopoulos D. and Vogiannis E. (2007), ?Modeling radon progeny concentration variations in thermal spas?, Science of the Total Environment, Vol. 373 . p.p. 82?93.

(Impact factor 3,190)

 6. Vogiannis Efstratios & Nikolopoulos Dimitrios (2008), ?Modelling of radon concentration peaks in thermal spas: Application to Polichnitos and Eftalou spas (Lesvos Island?Greece)?, Science of the Total Environment, Vol. 405, p.p. 36-44. (Impact factor 3,190)

7. Nikolopoulos Dimitrios, Vogiannis Efstratios, Petraki Ermioni, Zisos Athanasios, Louizi Anna; (2010); ?Investigation of the exposure to radon and progeny in the thermal spas of Loutraki (Attica-Greece): Results from measurements and modeling» Science of the Total Environment, Volume 408, Issue 3, 1 January 2010, Pages 495-504 (Impact factor 3,190)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1. Vogiannis E., Niaounakis M., Halvadakis C.P. (2002), ?Radon-222 from hot spring waters of Lesvos Island: Assessment and remediation of risk in the case of Polichnitos spa?VII International Symposium of Natural Radiation Environment. Rhodes, May 20-24, 2002.

2. Vogiannis E., Halvadakis C.P., & Nikolopoulos D., Louizi A., (2003) ?Radon exposure in the thermal spas of Lesvos Island ? Greece?, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 13-18th 2003, Badajoz, Spain. (Oral presentation)

3. Petalas A, Vogiannis E., Bellas S. & Halvadakis C.P., (2003), ?Gamma ?ray measurements of naturally occurring radioactive isotopes in Lesvos igneous rocks (Greece)?, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 13-18th 2003, Badajoz, Spain. (Poster)  

4. Tsetoura C, Voulgaraki V., Vogiannis E., Bellas S., &.Halvadakis C.P, (2003) ?Measurements of background radioactivity of Lesvos Island (Greece)?, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 13-18th 2003, Badajoz, Spain. (Poster)

5. Nikolopoulos D., Lignos L., Louizi A., Lioliousis K., & Vogiannis E., (2003) ?Radon risk near voltage power lines?, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 13-18th 2003, Badajoz, Spain. (Poster)

6. D.Nikolopoulos, A.Louizi, E.Vogiannis, C.P.Chalvadakis and E.Georgiou (2004), ?Radon exposure during treatment in some thermal spa centers in Greece?, 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague 28/6 ? 2/7, 2004.

7. A.Louizi, D.Nikolopoulos, A.Tzortzi, E.Vogiannis, V.Koukouliou, D.Thanassas and E.Georgiou (2004). ?Radon concentration measurements in waters in Greece and Cyprus?, 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague 28/6 ? 2/7, 2004.

8. D.Nikolopoulos, A.Louizi, L.Lignos, E.Vogiannis, K.Lioliousis and E.Georgiou (2004) ?Radon daughter and electromagnetic field measurements in dwellings near high voltage power lines? 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague 28/6 ? 2/7, 2004.

9. D. Nikolopoulos, E. Vogiannis, A. Louizi, and A. Zisos (2009)? Soil radon and electromagnetic anomalies before the Ileia(Greece) M6.8 earthquake? European Geosciences Union General Assembly 2009 Vienna, Austria, 19 ? 24 April 2009 (Poster)

10. Nikolopoulos Dimitrios, Vogiannis Efstratios, Louizi Anna(2009) ?Radon concentration of waters in Greece and Cyprus? European Geosciences Union General Assembly 2009
Vienna, Austria, 19 ? 24 April 2009 (Poster)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Βογιάννης Ε. (2004) «Ιαματικές πηγές της Λέσβου ? Προστασία από ραδιενέργεια.» επιμορφωτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη» διοργάνωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Μυτιλήνη, Ιούνιος 2004.

2. Βογιάννης Ε. (2005) «Ραδόνιο, η κρυφή πληγή ή μια ασήμαντη παράμετρος.» Ημερίδα με θέμα «Γεωθερμία, Α.Π.Ε. και εξοικονόμηση ενέργειας στην υπηρεσία του περιβάλλοντος στη Λέσβο», διοργάνωση ΤΕΙ Χαλκίδα & Aeolian Spa, Μυτιλήνη, Δεκέμβριος 2005.

3. Βογιάννης Ε. (2006) «Χαρτογράφηση επιπέδων υποβάθρου Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών - Η περίπτωση της πόλης της Μυτιλήνης», ημερίδα με θέμα «Η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο Περιβάλλον και την Υγεία», διοργάνωση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - τμήμα Β-Α Αιγαίου. Μυτιλήνη 9-12-2006

4. Αδαλής Δ. & Βογιάννης Ε. (2008) «Μια πρόταση διδασκαλίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και των κλιματικών αλλαγών στο Λύκειο με την χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν ? Παρόν ? Μέλλον» 17-19 /10/2008 Δράμα.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. «Ευρωπαϊκή δια βίου Εκπαίδευση για την Διαχείριση των Αποβλήτων - EUROWASTE» 1-6-2004 έως 31-12-2004. Επιστημονικος Υπέυθυνος Κ. Χαλβαδάκης.

2. «Άνίχνευση Ραδονίου στις Σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Ν. Λέσβου » Μυτιλήνη, Ιούνιος 2005. Υπέυθυνος προγράμματος Βογιάννης Ε.

3. Αρχιμήδης ΙΙ , υποέργο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για ον Προσδιορισμό της Ποιότητας Αέρα σε Κλειστούς χώρους Κλιματιζόμενους Χώρους» , ΤΕΙ Χαλκίδας 2006-2007

4. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Μέτρο 2.2 « Δημιουργία νέων Περιβαλλοντικών Μαθημάτων »

Μέτρο 2.6 « Αναβάθμιση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, Μυτιλήνη, Ελλάδα, 2006-08.

6. ΝΜΠΣ ? «Θεοφράστειο» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική ?ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Συμμετοχή στο ΠΕ 3 «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού», Παν. Αιγαίου ? Τμήμα περιβάλλοντος.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Κομίλης Δ., Παπαδάτου E., Βογιάννης Ε., Schaelicke D., Χαλβαδάκης Κ. «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση ανώνυμου σπηλαίου στην περιοχή Ερμακιά του δήμου Αγ. Παρασκευής του νομού Κοζάνης», Κοζάνη, Νοέμβρης 2001.

2. Κομίλης Δ., Παπαδάτου E., Βογιάννης Ε., Κωστόπουλος Δ., Χαλβαδάκης Κ. «Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων για την ολοκλήρωση της μελέτης: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας του σπηλαίου Συκιάς της κοινότητας Ολύμπου, δήμου Μαστιχοχωρίων νομού Χίου. », Χίος, Αύγουστος 2002.

 

ΑΛΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Εμπειρία και γνώση οργάνωσης μαθημάτων σε διαδικτυακή βάση: Τα 2 τελευταία χρόνια της εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας, τα μαθήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως οργανώθηκαν σε διαδικτυακή βάση (WebCT vista) στα πλαίσια της αναμόρφωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), παράλληλα με την διαδικασία των διαλέξεων και φροντιστηρίων. Συγκεκριμένα οργανώθηκε βάση διδακτικού υλικού, ερωτήσεων, ασκήσεων, αυτοβαθμολουγούμενων τεστ, εργασιών και όποιου άλλου υλικού θεωρήθηκε χρήσιμο για την διδασκαλία των μαθημάτων.

2. Πολυετής εμπειρία στην οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων στα αντικείμενα της φυσικής ? χημείας και περιβάλλοντος. Ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Υπεύθυνος εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του 1ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου.

3. Οργάνωση μετρήσεων περιβαλλοντικού ελέγχου σε θέματα ακτινοβολιών και ηχητικής ρύπανσης. Η εμπειρία προκύπτει από την οργάνωση αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας & Ενέργειας» και από την επίβλεψη διατριβών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Μητρώο εκπαιδευτών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

5. Μέλος τριμελών επιτροπών σε πάνω από 20 τον αριθμό προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες.

6. Αξιολογητής προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα στο Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7. Κριτής στις παρακάτω περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις:

 • · Radiation Measurements
 • · Waste Management
 • · Global Nest

8. Επιμορφωτής ΙΕΚΕΜ (Ινστιτούτο Επιστημονικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης Μηχανικών) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

«Dosimetry models and calibration of ionizing radiation apparatus» National Centre of Scientific Research (NCSR) Demokritos, Athens, October 2003.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Καλή γνώση Αγγλικής.