Διεύθυνση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ. Μαθηματικών

 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΜΕΛΗ

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός (Διευθυντής Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ. Μαθηματικών (Εκπαιδευτικός Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Ιωάννης-Παναγιώτης Αμπελάς Δρ. Φιλοσοφίας (Εκπαιδευτικός Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)