Εργαστήριο Άλγεβρας

Αφίσα Εργαστηρίου Άλγεβρας 2014-2015

Το Εργαστήριο Άλγεβρας του Προτύπου Πειραμτικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνεχίζει για 3ο χρόνο την λειτουργία του.

Πληροφορίες