Συνάντηση των μαθητών της Γ' Λυκείου με θέμα "Διαχείριση Άγχους"

Συνάντηση των μαθητών της Γ' Λυκείου με την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ' Διεύθυνσης κ. Μπακάλη με θέμα "Διαχείριση 'Αγχους", τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 στις 11.00 π.μ.