Εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο Ηρακλειδών

Στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας (Project), ομάδα μαθητών της Α? τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σμύρνης στις 15/12/2012 είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Μουσείο Ηρακλειδών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές είχε ως κεντρικό θέμα την αναζήτηση της σχέσης Τέχνης και Μαθηματικών , μέσα απο τη βιωματική αλληλεπίδραση με έργα Τέχνης και διαδραστικά εκθέματα.

Μέσα απο τις θεματικές ενότητες του προγράμματος ανιχνεύτηκαν τα σημεία όπου συναντώνται και αλληλοεπηρεάζονται οι δύο τομείς, της ανθρώπινης σκέψης και έκφρασης. Δόθηκε έμφαση στη γεωμετρική περίοδο της Ελληνικής Τέχνης, στη σχέση Μαθηματικών και Μουσικής (Πυθαγόρεια κλίμακα) , στην κλασσική τέχνη (Παρθενώνας-Αναλογίες-Χρυσή Τομή), στη γραμμική προοπτική (Αναγέννηση), στη γεωμετρία της μοντέρνας τέχνης (Κυβισμός) και τέλος στη σύγχρονη λεγόμενη <<μαθηματική τέχνη>> των μορφοκλασματικών και της αυτοομοιότητα (fractals) . Τέλος με αφορμή κατάλληλα επιλεγμένα έργα του M.C. Escher και V. Vasarely αλλά και άλλων καλλιτεχνών, οι μαθητές ανακάλυψαν και εξέτασαν τη φύση και τη φιλοσοφία σημαντικών μαθηματικών εννοιών.

Η εκπαιδευτική επισκέψη των μαθητών συμπλήρωσε τη διαθεματικότητας της ερευνητικής εργασίας, καθώς παρουσιάστηκε η διασύνδεση των Μαθηματικών με την Ιστορία της Τέχνης, της Φιλοσοφίας και των κλασσικών γραμμάτων.

Οι μαθητές μέσα απο το διάλογο ,κατέθεσαν τις ιδέες τους και αντάλλαξαν απόψεις. Η προβολή πολυμεσικού υλικού και αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών και αποκόμισαν εμπειρίες και κίνητρα για την υλοποίηση της ερευνητικής τους εργασίας.

Η παράλληλη περιήγηση στα μαθηματικά της τέχνης και της τέχνης των μαθηματικών είναι ένα ταξίδι , που ξεκινά απο την λογική των μαθηματικών και καταλήγει στην αισθητική της τέχνης και αποτυπώνεται μέσα στην ερευντική εργασία των μαθητών.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ