Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο Χρηματιστήριο και σε Τράπεζα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις ομάδας μαθητών της Β τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου στα πλαίσια της ερευνητικής τους εργασίας : ?Τα μαθηματικά της Αγοράς?

Το χρηματιστήριο , το μέρος όπου συναντώνται οι επενδυτές και οι αγοραστές και οι πωλητές μετοχών και ομολόγων, επισκέφτηκε στις 14/12/2012 ομάδα μαθητών της Β τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σμύρνης, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας με θέμα ? Τα μαθηματικά της Αγοράς? .

Οι μαθητές που υλοποιούν την ερευνητική εργασία ? Τα μαθηματικά της Αγοράς? απο την έναρξη της είχαν εκφράσει την επιθυμία να επισκεφτούν τον χώρο του χρηματιστηρίου και να ενημερωθούν για το τι είναι και κυρίως το πως λειτουργεί.   Παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον επιμορφωτικό σεμινάριο και διαπίστωσαν οτι για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση και επεξεργασία των συναλλαγών οι μαθηματικές έννοιες και γνώσεις αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο.

Οι μαθητές μέσα απο το διάλογο και τις συνεντεύξεις με τους οικονομολόγους,που εργάζονται στο Χρηματιστήριο ζήτησαν να ενημερωθούν για οικονομικά θέματα, όπως :  

-  Πως ξεκίνησε το χρηματιστήριο.

-  Τι σημαίνει χρηματοδότηση μίας επιχείρησης.

-  Ποιες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στις μετοχές και στα ομόλογα

- Ποια προϊόντα διαπραγματεύονται και γιατί διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο , ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα.

- Επένδυση/ απόδοση/ παράγωγα/ συντελέστές αγοράς/ μοντέλο αγοράς.

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης κινητοποιήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές τους γνώσεις στην επίλυση προβλημμάτων με οικονομικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα οποία θα παρουσιάσουν μέσα στην ερευνητική τους εργασία.

Η ενημέρωση των μαθητών για οικονομικές συναλλαγές συνεχίστηκε στην εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2013 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στην Ν.Σμύρνη. Τα είδη και οι μορφές των καταθέσεων, οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του αποδιδόμενου τόκου με βάση το αρχικό κεφάλαιο, αποτέλεσε την αφορμή για να εξασκήσουν αλγορυθμικές και μαθηματικές μεθόδους υπολογισμού σε οικονομικά προβλήμματα τραπεζικών συναλλάγων , που θα παρουσιαστούν στην ερευνητική τους εργασία.  

 

 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ