Επίσκεψη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ 2011-2012

Στις 29/3/2012 επισκεφθήκαμε το μουσείο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ στην Κηφισιά. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ασυνήθιστο μουσείο, με πλήθος εκθεμάτων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Την παράσταση ,βέβαια, έκλεψαν οι φρυκτωρίες, ο υδραυλικός τηλέγραφος και το πρώτο στούντιο της ελληνικής τηλεόρασης. Εντύπωση προκάλεσαν επίσης, το ηχητικό κέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η επιτοίχια συσκευή τηλεφώνου από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.

Πιο συγκεκριμένα, οι φρυκτωρίες είναι συστηματική μέθοδος μετάδοσης προσυμφωνημένων μηνυμάτων με χρήση φωτιάς. Σύμφωνα με τον Αισχύλο, όταν το 1184 π.Χ. καταλαμβάνεται η Τροία, ο βασιλιάς των Μυκηνών Αγαμέμνων πληροφορεί τη σύζυγο του Κλυταιμνήστρα με δίκτυο από φωτιές με την παρακάτω σειρά: Τροία - Ίδη - Έρμαιο Λήμνου - Αθως Αγίου Όρους - Μάκιστο Εύβοιας - Μεσσάπιο της Βοιωτίας - Κιθαιρώνας - Αιγίπλαγκτο - Αραχναίο - Παλάτι των Μυκηνών (η απόσταση που καλύφθηκε υπερβαίνει τα 600 χιλιόμετρα).

Όσον αφορά στον υδραυλικό τηλέγραφο, στους σταθμούς αναμετάδοσης τοποθετούνται πανομοιότυπα κυλινδρικά δοχεία γεμάτα με νερό, μέσα στα οποία επιπλέει ειδικός πλωτήρας με κάθετη ράβδο πάνω στην οποία είναι χαραγμένα διαφορετικά μηνύματα (το κάθε μήνυμα καταλαμβάνει χώρο 6 εκ. περίπου). Στη βάση των δοχείων υπάρχει κρουνός απορροής νερού, ώστε με το ταυτόχρονο άνοιγμά του να αδειάζουν τα δοχεία, να κατεβαίνει ο πλωτήρας στο ίδιο ακριβώς σημείο σε όλες τις συσκευές και να φαίνεται στο χείλος του δοχείου το ίδιο ακριβώς μήνυμα. Ο συντονισμός των χειριστών επιτυγχάνεται με τη χρήση πυρσών. Ο πομπός ανυψώνει πυρσό (επιθυμία αποστολής μηνύματος). Ο δέκτης απαντά επίσης με ανύψωση πυρσού. Ο πομπός χαμηλώνει τον πυρσό και ταυτόχρονα και οι δύο ανοίγουν τους κρουνούς. Όταν το επιθυμητό για αποστολή μήνυμα φτάσει στο χείλος του δοχείου, ο πομπός υψώνει πάλι τον πυρσό του (σήμα διακοπής της ροής του νερού) και κλίνουν και οι δύο τους κρουνούς. Έτσι διαβάζουν το ίδιο μήνυμα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων σημείων.

Το κέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελείτο από τρίποδο, ύψους τεσσάρων περίπου μέτρων, ενωμένο στην κορυφή από την οποία ξεκινούσε σχοινί, που κρατούσε στρογγυλό κέρας μεγάλου μεγέθους. Η ανάρτηση ήταν τέτοια που επέτρεπε την περιστροφή του κέρατος, ώστε το σήμα να πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το ηχητικό σήμα μπορούσε να ακουστεί καθαρά, ακόμα και σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και την κατεύθυνση του ανέμου.

Τέλος μας κέντρισαν το ενδιαφέρον το πρώτο στούντιο ελληνικής τηλεόρασης, όπου όπως μάθαμε εκεί γυρίστηκε η ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» και που μέχρι σήμερα λειτουργεί, καθώς και το τηλέφωνο από τη γερμανική κατοχή που επίσης λειτουργεί ακόμα και μάλιστα πήραμε από εκεί τηλέφωνο στο σχολείο μας!!

Κωνσταντίνος Γράψας