Επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης 2009-2010

 

Στις αρχές του Νοεμβρίου το σχολείο μας επισκέφθηκε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης σε ομάδες, με την συνοδεία πεπειραμένων αρχαιολόγων/ ξεναγών.

Περνώντας στο προαύλιο χώρο του Μουσείου, παρατηρήσαμε την ανασκαφή που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από τα ανοίγματα και τα γυάλινα δάπεδα του ισογείου του.

Στη πρώτη αίθουσα φιλοξενούνται ευρήματα από τις πλαγιές του βράχου της Ακρόπολης όπως:

   -αντικείμενα από τον ανασκαφέντα οικιστικό ιστό.

   -ευρήματα και αφιερώματα από:

α) το ιερό του Διονύσου Ελευθερέως

β) το ιερό και το θεραπευτήριο του Ασκληπιού

γ) το ιερό της Νύμφης, της Αφροδίτης, του Διός, του Απόλλωνα, του Πανός της  νύμφης Αγλαύρου?

 

            Στον 1ο όροφο παρατηρήσαμε εντυπωσιακά χωροθετημένα ευρήματα:

α) από τον ναό της Αθηνάς της Πολιάδας της μυκηναϊκής περιόδου.

β) από τον Αρχαϊκό Παρθενώνα ή Εκατόμπεδο και το πώρινο αέτωμά του.

γ) από τον ναό με την ονομασία Αρχαίος Νεώς και τα αετώματα από παριανό μάρμαρο.

δ) τα αναθήματα κυρίως αγάλματα (κούροι και κόρες)?

          ε) τις Κόρες/Καρυάτιδες από το Ερέχθειο σε ξεχωριστή θέση

          στ) από τα Προπύλαια και το Ναό της Αθηνάς Νίκης.

 

Στον 2ο όροφο περιηγηθήκαμε στην ανασύσταση σε πραγματικό μέγεθος τμημάτων του Παρθενώνα. Εκεί θαυμάσαμε:

            -μετώπες         -αετώματα      -ζωφόρο          -ακροκέραμο

και συγκινηθήκαμε από την απουσία των πρωτοτύπων που κοσμούν ξένα μουσεία.