Έκδοση Σχολικής Εφημερίδας 2010-2011

Στόχοι: Σκοπός της έκδοσης είναι η εξοικείωση των μαθητών με διάφορες μορφές λόγου και έκφρασης (ειδησεογραφία, δοκίμιο, ποίημα, διήγημα, παρουσίαση, σκίτσο κ.α.) και η παραγωγή έντυπου με χρήση κατάλληλων λογισμικών. Εμπλέκονται όλα τα μαθήματα.

Συμμετέχοντες καθηγητές: Λιτσάρδου Μαρία, Μαυρογιάννης Νικόλαος, Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα

Image23a 

Image24 

 Image25

Image26 

Φύλλο 23α,

21 Δεκεμβρίου 2010 

Φύλλο 24,

18 Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο 25,

13 Απριλίου 2011

Φύλλο 26,

14 Ιουνίου 2011