Βενετική Δημοκρατία: Όψεις Ιστορίας και Πολιτισμού

Στόχοι: Να εμπεδώσουν οι μαθητές μέρος της διδασκόμενης ύλης στο μάθημα της Ιστορίας  Γενικής Παιδείας. Να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της "γαληνοτάτης δημοκρατίας" της Βενετίας. Να αναπτύξουν την κριτική, συνδυαστική και παρατηρητική τους ικανότητα. Να αποκτήσουν αισθητική παιδεία. Προβλέπεται επίσκεψη στη Βενετία. 

Συμμετέχοντες καθηγητές: Σκαλτσογιάννης Παύλος-Φώτιος, Παπαγεωργίου Σταματίνα