Προγράμματα 2009-2010

1) Θέμα: « Έκδοση Σχολικής  Εφημερίδας»

Στόχος η έκδοση σχολικής εφημερίδας (συγγραφή κειμένων, φωτογραφίες, σκίτσα, στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση). Συμμετέχοντες καθηγητές:  Μαυρογιάννης Νικόλαος, Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα

 

2) Θέμα: «Δημιουργούμε και Επικοινωνούμε μέσω του Ιστοτόπου του σχολείου μας»

Στόχος η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του σχολείου μας (Εκπαιδευτικό υλικό, Δραστηριότητες, Εργασίες, Ενημέρωση). Επί μέρους στόχοι η ενεργοποίηση μαθητών για επινόηση εργασιών, η επιβράβευση μαθητών που βραβεύτηκαν/διακρίθηκαν, η δημιουργία και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών συνδέσμων, η ενημέρωση μαθητών και γονέων για δραστηριότητες, συγκεντρώσεις, ελέγχους κλπ.

Συμμετέχοντες καθηγητές: Γουρνά Σοφία, Κοκορέτσης Γεώργιος

 

3) Θέμα: «Λέσχη ανάγνωσης»

Στόχος η γνωριμία των μαθητών με το έργο του Γαλιλαίου και γενικότερα την ανάπτυξη τέχνης, επιστήμης κατά την Αναγέννηση. Επί μέρους στόχοι η μελέτη του έργου του Μπ. Μπρεχτ, «η Ζωή του Γαλιλαίου», της Σόμπελ, «η κόρη του Γαλιλαίου», η μελέτη της περιόδου της Αναγέννησης.

Συμμετέχοντες καθηγητές: Μαυρογιάννης Νικόλαος, Ράμμος Χρήστος

 

4) Θέμα: «Η Ιταλική Αναγέννηση»

Στόχος η γνωριμία μαθητών με την ιταλική Αναγέννηση και επί μέρους στόχους η βιωματική προσέγγιση στους επί μέρους τομείς της ιταλικής Αναγέννησης (εικαστικά, αρχιτεκτονική, επιστήμες).

Συμμετέχοντες καθηγητές: Σκαλτσογιάννης Παύλος, Παπαγεωργίου Σταματίνα

 

5) Θέμα: «Παραγωγή Λόγου και Δημιουργική Γραφή»

Στόχος να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διάφορες μορφές λόγου και να επιτύχουν μια βιωματική προσέγγιση μέσω της δημιουργικής  γραφής. Επί μέρους στόχοι: α) οι μαθητές να επεξεργαστούν είτε να δραματοποιήσουν κείμενα που διδάσκονται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλολογικών μαθημάτων β) οι μαθητές να παράγουν δικά τους πρωτότυπα κείμενα με στόχο να δημοσιευθούν στην εφημερίδα του σχολείου.

Συμμετέχοντες καθηγητές: Λέλλου Αγγελική, Λιτσάρδου Μαρία

 

6) Θέμα: «Δια βίου μάθηση - Comenius» σχετικό με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Συντονιστής του προγράμματος για τη διετή διάρκειά του: Θοδωρής Ορεινός.

Παιδαγωγική ομάδα 2009-2010 : Γουρνά Σοφία, Δαγρέ Παρασκευή, Μοσχοπούλου Νικολέττα, Φαλδαμή Ελένη