Αρχαία Ελληνικά και Μαθηματικά Α' Λυκείου

Από τον φιλόλογο Ι. Π. Αμπελά και τον μαθηματικό Α. Τζελέπη

Archaia Mathematika A 2014 

Στις 9/5/2014 πραγματοποιήθηκε 3ωρη Διαθεματική Διδασκαλία στο τμήμα Α3 με συνεργασία των καθηγητών Ι.Π. Αμπελά (ΠΕ 02) και Αλκ. Τζελέπη (ΠΕ 03).
Αντικείμενο της Διαθεματικής Διδασκαλίας: Τα παράδοξα του Ζήνωνα για την κίνηση ? Η ασυνέπεια στις έννοιες της πολλαπλότητας και της διαιρετότητας της σχολής των Πυθαγορείων.

Στην πραγμάτευση του θέματος εμπλέκονται:
Ανθρωπιστικές επιστήμες: Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφία, Γλώσσα
Θετικές επιστήμες: Μαθηματικά (συναρτήσεις, πρόοδοι), Φυσική (εξισώσεις κίνησης).
Επέκταση: η έννοια του απείρου στην αρχαιότητα και του μαθηματικού απείρου και του ορίου.

Φύλλο Εργασίας Τρίωρης Διαθεματικής Διδασκαλίας