Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου (Κατ.) - Πλάτωνας

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ από τον φιλόλογο Παναγιώτη Αμπελά

 

Πρωταγόρας Πλάτωνος

  

Πολιτεία Πλάτωνος