Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Χημείας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μαθημάτων της Χημείας της Α΄ και της Γ΄ Λυκείου (Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) για τη χρονιά 2013-2014 φιλοξενείται στο site της Haiku LMS.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, μας παρέχει τις συνήθεις υπηρεσίες ιστοσελίδας (από χώρο για uploading οποιασδήποτε μορφής υλικού έως διευθύνσεις e-mail για τους μαθητές), forum επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης των μαθητών, στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, τόσο για το μάθημα, όσο και για γενικότερα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη της χημείας, υπηρεσίες dropbox αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στους γονείς των μαθητών για να παρακολουθούν τις επιδόσεις τους, τις απουσίες τους κ.α. Επιπλέον, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν επιλύοντας online τεστ σε κάθε ενότητα του μαθήματος.

Επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Χημείας 2013-2014 εδώ.

Από τον χημικό Χριστόδουλο Μακεδόνα