Διδακτική πρόταση για τη Διατήρηση της Ενέργειας

Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του κεφαλαίου "Διατήρηση της Ενέργειας" από τον φυσικό Χρήστο Φανίδη.

Παρουσιαστηκε στο ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης στις 14 και 21 Μαρτίου 2012.

Οι συνάδελφοι μπορούν να κατεβάσουν το παραπάνω υλικό εδώ και να το χρησιμοποιούν ελεύθερα με αναφορά της πηγής.