Φυσική Β' Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μαρία Διακόνου)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Θερμοδυναμική (Χρήστος Φανίδης)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ