Ερευνητικές Εργασίες 2011-2012

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Τόπος και Ιστορία: Μια περιήγηση στα αρχαία μνημεία της πόλης των Αθηνών

ΚείμενοΠαρουσίαση, Βίντεο

Ι. Αμπελάς

 

Ιστορία και Κινηματογράφος

Κείμενο , Παρουσίαση

Ι. Αμπελάς

 

Οικονομία και ζωή

Οικονομία και ζωή, Τραπεζικός τομέας, Η λειτουργία της επιχείρησης, Οικονομικές συσχετίσεις μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα χρήματα συντελούν στην ψυχική μας ηρεμία

Ι. Κούλης,

Ν. Χρονόπουλος

 

Ιστορία της Θερμοδυναμικής

Κείμενο, Παρουσίαση

Χ. Φανίδης

 

Η Φυσική στα Comics

Κείμενο, Παρουσίαση 1, Παρουσίαση 2, Παρουσίαση3, Βίντεο 

Χ. Φανίδης