Διοίκηση Προηγούμενων Ετών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Κωνσταντίνος Μιχαλακόπουλος

Φυσικός Ρ/Η

MSc Πληροφορικής

 

 Michalakopoulos

 

2008-2011

 

Χρήστος Ράμμος

Δρ. Φιλολογίας

 

 

 

2002-2008

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ

Αναστασία Ασκούνη

Μαθηματικός

MSc Στατιστικής-Πληροφορικής 

 

Askouni

 

2011-2013

Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου

Φιλόλογος

Δρ. Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας

 

Asimakopoulou

 

2006-2011

Αντιγόνη Τζαννετάκη

Αγγλικής Γλώσσας

 

 Tzannetaki

 

2002-2006

 

ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο)

Ιωάννης Γράψας

Δρ. Χημικός

 Grapsas 2011-2013