Σύλλογος Φοιτησάντων

Στη Νέα Σμύρνη λειτουργεί από το 1938 ο Σύλλογος Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή. Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Ιωακείμογλου και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, παλιοί μαθητές της Σχολής. Στόχος του Συλλόγου είναι η διατήρηση της μεγάλης ιστορίας της Σχολής και η σύσφιγξη των δεσμών ανάμεσα στους παλιούς και νέους μαθητές της.

Μέλη του μπορούν να γίνουν όσοι φοίτησαν ένα έτος τουλάχιστον στην Ευαγγελική Σχολή.

Η διεύθυνση του Συλλόγου είναι: Ν. Πλαστήρα 77, Ν. Σμύρνη,

και τηλέφωνο-φαξ: 210 9313761